Quiz
Lees de 5 stellingen en geef aan of je vindt dat dit wel / niet kan op school. Leg uit.
 
  • Een docent legt bij het geven van individuele uitleg een arm om de schouder van de leerling of legt een hand in de nek.
  • Tijdens schoolkampen is het de gewoonte dat docenten de leerling een nachtzoen geven
  • In de klas trekken jongens de string van een klasgenoot omhoog die voor hen zit
  • Een klasgenoot zegt tegen een allochtone medeleerling: “Als je zo lui blijft, dan, dan moet je terug naar je eigen land!”
  • Een leerling krijgt van een docent een app-je: "Een 10 voor je proefwerk, goed gedaan xxx" 

 
Geef duidelijk aan dat iets je niet bevalt!

QUIZ:

1. Waar hebben bovenstaande stellingen volgens jou mee te maken?
A. Mens en maatschappij
B. Natuur en zorg
C. Machtsmisbruik
D. Begeleidingsuur

2. Naar wie zou je als eerste toe kunnen stappen als je met één van bovenstaande situaties op school in aanraking komt?
A. Kindertelefoon
B. Politie
C. Meneer Slaats en mevrouw Van Drunen
D. De ouders van de pester

3. Het dragen van korte rokjes lokt seksuele intimidatie uit.
A. Ja, eigen schuld
B. Nee, dat geeft niemand het recht seksueel getinte opmerkingen te maken
C. Daar draag je toch rokjes voor?
D. Niet direct, maar je weet het van tevoren.

4. Pesten gaat vanzelf over.
A. Nee, meestal niet
B. Ja, waait wel over
C. Weet ik niet
D. Ja, als je terug pest

5. Om het pestprobleem op te lossen moet er meer over gepraat worden.
A. Ja, problemen uitspreken werkt
B. Nee, er wordt al genoeg gezeverd
C. Terugpesten helpt het best
D. Praten is overdreven

6. Schelden doet geen pijn.
A. Meestal toch wel
B. Nee
C. Slaan doet pijn, schelden niet
D. Daar word je hard van

7. Het hele pestprobleem is een opgeblazen boel.
A. Ja, zeker in de media
B. Nee, mensen hebben er echt last van
C. Niet mijn probleem
D. Ik zei toch al dat schelden geen pijn doet

8. Ik stond er alleen maar bij.
A. Dus ik heb er niks mee te maken
B. Dus het is niet mijn schuld
C. Erom lachen is ook meedoen
D. Ik keek niet eens

9. Pestkoppen zijn altijd jongens.
A. Jazeker
B. Nee, maar meisjes pesten alleen meisjes
C. Nee, iedereen kan gaan pesten of gepest worden
D. Jongens zijn van nature gemeen

10. Als ze er zelf om lacht is het altijd OK.
A. Ja, natuurlijk
B. Nee, soms lachen mensen niet voor de lol
C. Ja, altijd geinig
D. Anders zegt ze wel "nee" toch?

11. Pesten is van alle tijden. Leg je er gewoon bij neer.
A. Het waait wel over
B. Daar word je hard van
C. Nee, laat altijd weten dat het je dwars zit
D. Pesten is toch slaan enzo?

12. Af en toe een klap uitdelen hoort erbij.
A. Daar word je een vent van
B. Ja, hoort bij het opgroeien
C. Nee
D. Alleen als je het verdientContact

Bezoekadres:
Onderwijsboulevard 1
5223 DE 's Hertogenbosch

Postadres:
Postbus 2401
5202 CK 's-Hertogenbosch


073 - 61 32 931

info@vanmaerlant.nl

Volg ons op Social Media!

Facebook Twitter