Wie zijn wij?

“Van Maerlant geeft groei meer kans”

Vanaf augustus 1999 is Dienstencentrum Van Maerlant onderdeel van de bestaande organisatie van Van Maerlant en functioneert als herkenbare eenheid naar de onderwijsinstellingen en scholen in de regio. 
 
Kerncompetentie van Dienstencentrum Van Maerlant is het omzetten van de, o.a. op Van Maerlant, intern opgedane ervaringen en expertise in educatieve diensten voor scholen. Het onderscheidt zich van andere onderwijsondersteuners en aanbieders van dienstverlening, door de ervaringsdeskundigheid binnen het primair onderwijsproces (Het lesgeven en verzorgen van adequaat onderwijs). Het team van het Dienstencentrum heeft namelijk in de school Van Maerlant tevens  lesgevende taken. Staat dus steeds met één been in de dagelijkse onderwijspraktijk.
 
In de gehele regio, en o.a. binnen het samenwerkingsverband vo  De Meierij, stelt Dienstencentrum Van Maerlant haar expertise ter beschikking aan scholen, opdat deze hun onderwijs kunnen versterken, ‘t zorgaanbod kunnen verbreden en de deskundigheid kunnen uitbouwen. 
 
We zijn actief op diverse  Pro-,  VO-,  MBO- en HBO-scholen die op aanvraag, specialistische hulp of ondersteuning inroepen. De diensten zijn altijd gericht op het realiseren van optimaal onderwijs en het aangrijpingspunt daarbij is de leerling, de docent of groepen docenten en de school. Het motto van Dienstencentrum Van Maerlant is daarbij: 
 
“Dienstencentrum Van Maerlant: Groeien doe je samen”
 
De groei van leerlingen en van docenten. De docent als professional in het geven van onderwijs op maat en ondersteuning.Contact

Bezoekadres:
Onderwijsboulevard 1
5223 DE 's Hertogenbosch

Postadres:
Postbus 2401
5202 CK 's-Hertogenbosch


073 - 61 32 931

info@vanmaerlant.nl

Volg ons op Social Media!

Facebook Twitter